1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty CP Đt Và Xd Nam Trung Tiến
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Hồ Tỵ, Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng, Việt Nam