Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Nhà máy Km 0 + đường 83, Cụm CN Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội (5,05 km) Hà Nội