Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Yến Quý Khánh Hòa
Thỏa thuận Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Yến Quý Khánh Hòa
Thỏa thuận Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Yến Quý Khánh Hòa
Thỏa thuận Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Yến Quý Khánh Hòa
7 triệu - 10 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Yến Quý Khánh Hòa
Thỏa thuận Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Yến Quý Khánh Hòa
7 triệu - 10 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Yến Quý Khánh Hòa
7 triệu - 10 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Yến Quý Khánh Hòa
Thỏa thuận Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Yến Quý Khánh Hòa
Thỏa thuận Hà Nam
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Nhà xưởng NX19, lô P, khu CN Đồng văn II, xã Bạch Thượng , Huyện Duy Tiên , Hà Nam , Việt Nam