Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Xnk Tổng Hợp Và Phát Triển Giống Cây Trồng Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Xnk Tổng Hợp Và Phát Triển Giống Cây Trồng Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Tòa nhà Việt Thắng - Phường Xương Giang - TP Bắc Giang