3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 ( Acsc )
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 ( Acsc )
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 ( Acsc )
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 36 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM