1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng