Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Miền Bắc
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Miền Bắc
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Miền Bắc
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Miền Bắc
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 31BT2 Bắc Linh Đàm - Đại kim- Hoàng Mai - Ha nội