Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tổng Hợp Thương Mại Sài Gòn
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tổng Hợp Thương Mại Sài Gòn
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 16 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM