công ty cổ phần xây dựng thương mại và xnk tổng hợp

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
4Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Và Xnk Tổng Hợp
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Và Xnk Tổng Hợp
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Và Xnk Tổng Hợp
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Và Xnk Tổng Hợp
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: SĐT