công ty cổ phần xây dựng bạch đằng 201

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
4Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bạch Đằng 201
15 triệu - 20 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bạch Đằng 201
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bạch Đằng 201
10 triệu - 15 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bạch Đằng 201
7 triệu - 10 triệu Lào Cai
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Hải Phòng