Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

Công Ty Cổ Phần VGEMS

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
7 triệu - 10 triệu 30/06/2020 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu 30/06/2020 Hà Nội
MAP
Địa chỉ Công ty: 143 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội