Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Ô 20, Lô 29, Khu đô thị Cao Xanh, Hà Khánh A, P. Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh