3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Kim Minh
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Kim Minh
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Kim Minh
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 133 - Trần Phú - Ngô Quyền - Hải Phòng