Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Trường Bình Minh
15 triệu - 20 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Trường Bình Minh
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Trường Bình Minh
10 triệu - 15 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Trường Bình Minh
10 triệu - 15 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Trường Bình Minh
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Trường Bình Minh
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Bãi tắm Cát Cò 3, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng