Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Tm&xnk Hưng Việt
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tm&xnk Hưng Việt
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tm&xnk Hưng Việt
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tm&xnk Hưng Việt
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tm&xnk Hưng Việt
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Xưởng sản xuất Số 2 đường 21B, Phường Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.