1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Tải Miền Nam Sotrans
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 1B Hoàng Diệu, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam