Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Bắc Trung Nam
1 triệu - 3 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Bắc Trung Nam
20 triệu - 30 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Bắc Trung Nam
1 triệu - 3 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lot C2-1,C2-2, DaNang Seafood service industrial zone, Son Tra dist, Da Nang city