Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Km 93 đường 5 mới, Tổ dân phố An trì 2, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng