công ty cổ phần thương mại giang châu

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Giang Châu
Thỏa thuận Hải Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: