Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Khu CC2, Bắc Linh Đàm, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội