công ty cổ phần thức ăn thủy sản hùng vương tây nam

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Thủy Sản Hùng Vương Tây Nam
5 triệu - 7 triệu Đồng Tháp
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Đồng Tháp