Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Việt (Ninomaxx - N&m)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Việt (Ninomaxx - N&m)
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Việt (Ninomaxx - N&m)
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Việt (Ninomaxx - N&m)
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Việt (Ninomaxx - N&m)
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Việt (Ninomaxx - N&m)
10 triệu - 15 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Việt (Ninomaxx - N&m)
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Việt (Ninomaxx - N&m)
7 triệu - 10 triệu Quảng Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Việt (Ninomaxx - N&m)
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Việt (Ninomaxx - N&m)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Việt (Ninomaxx - N&m)
10 triệu - 15 triệu Cà Mau
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Việt (Ninomaxx - N&m)
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 53/4 Trần Khánh Dư, phường Tân Định , Quận 1 , Hồ Chí Minh , Việt Nam