Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Bic
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Bic
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Bic
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 48B Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh