Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!Bấm xem ngay

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Sân tập Golf Phương Đông, phố Tân Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội (Phía sau SVĐ Mỹ Đình/ sau Bệnh viện Thể Thao & gần kho Pico)