Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!Bấm xem ngay

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Thỏa thuận Nam Định
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Nam Định
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Nam Định
Ứng tuyển ngay
7 triệu - 10 triệu Nam Định
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Nam Định
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Nam Định
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Nam Định
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Nam Định
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Nam Định
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô S6 + S7 KCN Hòa Xá , Thành phố Nam Định , Nam Định , Việt Nam