Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&a
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&a
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&a
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&a
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&a
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&a
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&a
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&a
5 triệu - 7 triệu Thừa Thiên Huế
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&a
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&a
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&a
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&a
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&a
15 triệu - 20 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&a
15 triệu - 20 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&a
15 triệu - 20 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&a
5 triệu - 7 triệu Thừa Thiên Huế
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Phòng Tổ chức hành chính - Công ty TNHH MTV Đầu tư và chế biến khoáng sản PHENIKAA HUẾ, Khu B, Lô CN15, Khu CN Phong Điền, Phong Điền, T.T Huế