Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

công ty cổ phần tập đoàn kim tín

Số nhân viên: 1000 - 3000 nhân viên
Website: https://www.kimtingroup.com/
61Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Thỏa thuận 03/12/2020 Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng hết hạn
Thỏa thuận 30/03/2020 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Bình Phước
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Bình Phước
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Bình Phước
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 01/01/1970 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 01/01/1970 Long An
Thỏa thuận 01/01/1970 Hồ Chí Minh
15 triệu - 20 triệu 01/01/1970 Hồ Chí Minh
MAP
Địa chỉ Công ty: 69 Nguyễn Thi, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh