Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen
5 triệu - 7 triệu Thanh Hóa
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen
5 triệu - 7 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen
5 triệu - 7 triệu Yên Bái
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Cụm công nghiệp Kiện khê I, TT. Kiện Khê, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam ( VPĐD Miền Bắc )