3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bắc Hà
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bắc Hà
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bắc Hà
15 triệu - 20 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Dự án 6th Element - Khu đô thị Tây Hồ Tây