Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Sx & Xnk Bao Bì Thăng Long
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Sx & Xnk Bao Bì Thăng Long
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Sx & Xnk Bao Bì Thăng Long
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Sx & Xnk Bao Bì Thăng Long
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Sx & Xnk Bao Bì Thăng Long
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Sx & Xnk Bao Bì Thăng Long
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Sx & Xnk Bao Bì Thăng Long
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Sx & Xnk Bao Bì Thăng Long
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Sx & Xnk Bao Bì Thăng Long
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Sx & Xnk Bao Bì Thăng Long
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Sx & Xnk Bao Bì Thăng Long
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô E2 cụm CN đa nghề, P. Đình Bảng, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh , Việt Nam