Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Biga Panel
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 05, Trung tâm giao thương quốc tế, chợ lim, Tiên Du , Bắc Ninh