CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THIỀN SINH THÁI

Số nhân viên: 50 - 100 nhân viên
Website: https://eco-zenergy.com/
3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Thiền Sinh Thái
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Thiền Sinh Thái
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Thiền Sinh Thái
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 41 Thép Mới