Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Psa)
Thỏa thuận Hà Tĩnh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Psa)
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Psa)
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Psa)
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Psa)
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Psa)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Psa)
5 triệu - 7 triệu Thanh Hóa
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Psa)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Psa)
7 triệu - 10 triệu Bình Định
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Psa)
7 triệu - 10 triệu Khánh Hòa
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Psa)
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Psa)
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Psa)
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Psa)
7 triệu - 10 triệu Cần Thơ
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Psa)
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Psa)
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Psa)
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Psa)
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Psa)
10 triệu - 15 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Tầng 15 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa , Quận Cầu Giấy , Hà Nội , Việt Nam