Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Công Nghiệp Và Xúc Tiến Đầu Tư
7 triệu - 10 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Công Nghiệp Và Xúc Tiến Đầu Tư
5 triệu - 7 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Công Nghiệp Và Xúc Tiến Đầu Tư
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Công Nghiệp Và Xúc Tiến Đầu Tư
7 triệu - 10 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Công Nghiệp Và Xúc Tiến Đầu Tư
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Công Nghiệp Và Xúc Tiến Đầu Tư
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Công Nghiệp Và Xúc Tiến Đầu Tư
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Công Nghiệp Và Xúc Tiến Đầu Tư
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Công Nghiệp Và Xúc Tiến Đầu Tư
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Công Nghiệp Và Xúc Tiến Đầu Tư
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Công Nghiệp Và Xúc Tiến Đầu Tư
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Công Nghiệp Và Xúc Tiến Đầu Tư
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Công Nghiệp Và Xúc Tiến Đầu Tư
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Công Nghiệp Và Xúc Tiến Đầu Tư
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 56 Hồ Tùng Mậu, P. Bến Nghé , Quận 1 , Hồ Chí Minh , Việt Nam