Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
5 triệu - 7 triệu Đắk Lắk
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận An Giang
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
7 triệu - 10 triệu An Giang
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Đắk Lắk
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận An Giang
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Bến Tre
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Cà Mau
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio., Jsc)
Thỏa thuận Nghệ An
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Tầng 5, tòa nhà Sun Red Rive số 23 Phan Chu Trinh , Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội , Việt Nam