công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp sóng thần

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Khu Công Nghiệp Sóng Thần
5 triệu - 7 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Bình Dương