Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Ôtô Trường Hải - Khu Phức Hợp Chu Lai
Thỏa thuận Quảng Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Ôtô Trường Hải - Khu Phức Hợp Chu Lai
Thỏa thuận Quảng Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Ôtô Trường Hải - Khu Phức Hợp Chu Lai
Thỏa thuận Quảng Nam
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Khu Công nghiệp Tam Hiệp , Huyện Núi Thành , Quảng Nam , Việt Nam