4Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải ( Thaco)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải ( Thaco)
Trên 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải ( Thaco)
Trên 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải ( Thaco)
Trên 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Tầng 18, Tòa nhà IIA, 10 Mai Chí Thọ, Q.2, TP.HCM