Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải (Thaco) - Khu Vực Bắc Bộ
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải (Thaco) - Khu Vực Bắc Bộ
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải (Thaco) - Khu Vực Bắc Bộ
5 triệu - 7 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải (Thaco) - Khu Vực Bắc Bộ
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải (Thaco) - Khu Vực Bắc Bộ
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải (Thaco) - Khu Vực Bắc Bộ
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô D6 KCN Hà Nội – Đài Tư, số 386 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội