công ty cổ phần nhựa việt ý

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội