Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
1 triệu - 3 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
7 triệu - 10 triệu Quảng Ngãi
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
7 triệu - 10 triệu Hải Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
15 triệu - 20 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
7 triệu - 10 triệu Hải Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
20 triệu - 30 triệu Thanh Hóa
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
15 triệu - 20 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
15 triệu - 20 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
15 triệu - 20 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
Trên 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
15 triệu - 20 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
15 triệu - 20 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
7 triệu - 10 triệu Quảng Ngãi
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
10 triệu - 15 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
15 triệu - 20 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
Trên 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
15 triệu - 20 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
15 triệu - 20 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
10 triệu - 15 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
7 triệu - 10 triệu Quảng Ngãi
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
7 triệu - 10 triệu Hải Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
Thỏa thuận Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
20 triệu - 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
20 triệu - 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
Trên 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
20 triệu - 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
Thỏa thuận Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
Trên 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
10 triệu - 15 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
Thỏa thuận Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
Thỏa thuận Hải Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
Trên 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
Trên 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
7 triệu - 10 triệu Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
20 triệu - 30 triệu Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
Trên 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
7 triệu - 10 triệu Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
7 triệu - 10 triệu Hải Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
7 triệu - 10 triệu Hải Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
7 triệu - 10 triệu Thanh Hóa
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
15 triệu - 20 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Opec
Trên 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Tầng 13, tòa tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải , Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội , Việt Nam