Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Nhựa Cao Cấp Hàng Không
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Cao Cấp Hàng Không
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Cao Cấp Hàng Không
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhựa Cao Cấp Hàng Không
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Ngõ 200 Nguyễn Sơn ( nay là đường Lâm Hạ) – Bồ Đề - Long Biên – Hà Nội.