Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Nhôm Và Cơ Khí Xây Lắp Việt Pháp
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhôm Và Cơ Khí Xây Lắp Việt Pháp
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Cụm công nghiệp Hà Mãn - Trí Quả, Xã Trí Quả, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh