2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Nhật Tân Anh (Nta Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Nhật Tân Anh (Nta Jsc)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 148 Đồng Đen , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh , Việt Nam