3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần New City Rent - A - Car
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần New City Rent - A - Car
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần New City Rent - A - Car
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 03 Lê Duẩn - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.