Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội