Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Mit Organization
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Mit Organization
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Mit Organization
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Mit Organization
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Mit Organization
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Mit Organization
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng,