công ty cổ phần lim design&build

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Lim Design&build
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 71 Hoàng Tăng Bí