Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thương Mại Xuân Thành
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thương Mại Xuân Thành
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thương Mại Xuân Thành
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Ô DV 12 Lô số 18 Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội