Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Tử Và Viễn Thông Hà Nội (Vidic Company Jsc)
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Tử Và Viễn Thông Hà Nội (Vidic Company Jsc)
15 triệu - 20 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Tử Và Viễn Thông Hà Nội (Vidic Company Jsc)
15 triệu - 20 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Tử Và Viễn Thông Hà Nội (Vidic Company Jsc)
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô C8-C9 khu đấu giá Yên Xa, xã Tân Triều, huyện Thanh trì TP Hà Nội